Benešovská 34, 101 00 Praha 10 info@zenron.cz Po - Pá 8:30 - 17:00

Blog

Trh M&A po pandemii oživuje

Podnikání v ČR

Trh M&A po pandemii oživuje

Na globálním i českém trhu je živo – patrná je aktivita jak ze strany prodávajících, tak kupujících. I přes oživení a dostatek kapitálu jsou ale investoři obezřetní. Trh fúzí a akvizic totiž v Evropě ovlivní legislativní opatření, která nově zpřísňují dohled nad přeshraničními transakcemi.

Pandemie se nevyhnula ani trhu fúzí a akvizic (M&A), nicméně jak naznačují globální čísla podpořená statistikami z Česka, opětovné oživení se projevuje i v této oblasti.

Na konci června publikovala svá data společnost Refinitiv, která již více než 50 let světový trh M&A sleduje. Z těch vyplývá, že ve druhém čtvrtletí roku 2021 hodnota fúzí a akvizic již podruhé v řadě vystoupala do rekordních výšin. V tomto období byly oznámeny obchody za 1,5 bilionu dolarů (32,2 bilionu Kč), což je oproti rekordu z prvního čtvrtletí hodnota vyšší o zhruba 13 procent.

Celkem se tak za první polovinu letošního roku uskutečnily transakce v hodnotě 2,8 bilionu dolarů, přičemž bezmála polovinu této částky si připisuje americký trh. Tomu dominovalo hned několik mega fúzí – tedy transakcí, které podle Refinitivu hodnotou přesáhly 10 miliard dolarů.

GRAF: Vývoj na globálním trhu fúzí a akvizic
Od roku 2011 do roku 2021, finanční objem je v mld. USD (levá osa Y), počet transakcí v tis. (pravá osa Y).

Zdroj: Refinitiv

Vyšší aktivita je patrná i na českém trhu, kde se v 1. pololetí letošního roku proti stejnému období loni zvýšil objem financí, zatímco počet transakcí byl srovnatelný. Celkem se v Česku, jak vyplývá ze statistik poradenské společnosti TPA, uskutečnily převody za 145 miliard korun, přitom v prvním pololetí roku 2020 byly provedeny v hodnotě 115 miliard Kč.

Pokračuje totiž trend významných mezinárodních fúzí a akvizic především v oblasti technologií, finančnictví a digitalizace. Stejně tak významně posílil v době lockdownů celosvětově sektor e-commerce, IT či zdravotnictví. Zásadní transakce nicméně probíhají i v dalších tradičních oborech, ať už jsou to stabilně silné nemovitosti, nebo například potravinářství, energetika a strojírenství.

Odborníci očekávají, že aktivita ještě výrazně poroste, což souvisí s vysokým objemem nynější likvidity na trhu. Pandemie se totiž zároveň velmi negativně podepsala na některých oborech, takže firmy v nich budou lépe dostupné pro investory. Ať už kvůli ekonomickým problémům nebo z důvodu nutné kapitálové injekce.

Investoři mají peníze, které si vytvořili jako rezervu v obavě z krize, a teď přemýšlí, kam ji co nejlépe vložit. Prodávající zase například cítí únavu po těžkém pandemickém období, a tak s vyhlídkou lepších časů přemýšlí o tom, že “zachráněnou” firmu prodají.

Bude také narůstat podíl distressed assets transakcí, tedy potřeba řešení problémových aktiv, a to zejména v návaznosti na skončení moratoria na insolvence. Významný dopad na trh bude mít i následný postoj bank.

„S ohledem na ukončení omezení pro věřitele podávat insolvenční návrhy ke konci června 2021 očekáváme také výrazný nárůst insolvenčních řízení v druhém pololetí 2021,“ připomenul další aspekt Jiří Hlaváč, partner TPA Valuation & Advisory.

Opatrnost stoupá

V důsledku pandemie je také patrná vyšší obezřetnost investorů – ať už u financujících bank, tak i u transakcí využívajících alternativní financování.

Zároveň bude mít v následujících měsících dopad na M&A trh i nový zákon o prověřování zahraničních investic, takzvaný FDI zákon. Ten v Česku od května zavedl nový systém kontroly zahraničních investic, kdy je nyní stát nucen prověřit zahraniční investice ze zemí mimo EU směřující do podniků souvisejících s ochranou bezpečnosti nebo veřejného pořádku.

Pokud zahraniční investice splní podmínky stanovené zákonem, musí být následně schválena i Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Zahraniční investoři ze třetích zemí budou proto muset nové povinnosti brát v potaz a včas vyhodnotit, zda jejich investice nepodléhá schválení.

Na rizika s odborníky

M&A transakce jsou spojeny s riziky nejen pro investory, ale i pro akvírované společnosti. Nákupy a prodeje firem navíc nejsou součástí každodenního podnikání řady společností, a proto není od věci se v takovém případě obrátit na poradenské firmy, které se tomuto druhu transakcí věnují – jako jsme například my.

Zenron vám může pomoci nejen s realizací samotné operace, ale případně i se zajištěním i financováním investičních projektů. Dokážeme rovněž identifikovat a minimalizovat rizika spojená s akvizicí společností či jejím prodejem. Kupujícímu zároveň poradíme s řešením vhodného daňového uspořádání vznikajícího holdingu či akviziční struktury. A prodávajícímu pak s oceněním nabízené společnosti. To může být při současném oživení na trhu velmi důležité – podle odborníků valuace prodávaných firem, tedy násobek provozního zisku EBITDA, vzrostly o 10 až 15 procent. Některé „žhavé” obory jako e-commerce a zdravotnictví se prodávají i za více než desetinásobky EBITDA. K tomu všemu se může projevit i narůstající inflace, která bude mít vliv na posouzení udržitelné ziskovosti prodávané společnosti.
Odborníci však upozorňují, že s ohledem na širokou definici zakládající povinnou notifikaci a možnost ministerstva přezkoumávat i jiné transakce, lze předpokládat, že úvaha o potřebě nebo vhodnosti notifikace investice nejspíš vznikne až u řádově nižších stovek transakcí ročně.

I z toho důvodu budou investoři vystaveni další nejistotě, zda ministerstvo transakci vůbec schválí nebo ji zpětně nenapadne, i když ve skutečnosti nepodléhala povinnosti notifikace. Rozhodnutí může zásadně ovlivnit i aktuální politické prostředí, které je vzhledem k blížícím se volbám těžko předvídatelné.

V neposlední řadě musí také investoři počítat s tím, že řízení o povolení investice může být relativně dlouhé. Mezinárodní transakce pravděpodobně naberou na zpoždění a bude složitější predikovat jejich uzavření.

Ke stažení

Zpět na předchozí stránku

Nejnovější příspěvky

Sjednejte si termín schůzky

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Uděluji souhlas s použitím svých osobních a kontaktních údajů pro účely telemarketingu a nabídky služeb společnosti.

Položky formuláře označené * jsou povinné.