Benešovská 34, 101 00 Praha 10 info@zenron.cz Po - Pá 8:30 - 17:00

Blog

Rezidentura mimo EU

Daňová optimalizace Offshore podnikání Podnikání v ČR

Rezidentura mimo EU

Klid vaší firmě v rozbouřených inflačních vodách může zajistit rezidentura mimo EU. Co přináší a jak na ni?

Evropa současným geopolitickým konfliktem trpí zejména z ekonomického hlediska a dle chmurných prognóz ještě pár let bude. Firmy bojují hlavně s přerušením dodavatelských vazeb, s nedostatkem surovin a v důsledku toho i s vyšší inflací. Úlevu ale mohou najít mimo EU.

Na české firmy a korporace se žene bouře, která jim přinese několik vln výzev. Tou hlavní bude zvládnutí inflace a možná i příchod ekonomické recese. Český byznys tak hledá cesty, kde by ušetřil. Jednou z možností je pro něj i daňová optimalizace pomocí rezidentury mimo EU. V podstatě nejde o nic jiného než o převedení podnikání do jiné země – to může na jedné straně přinést lepší finanční podmínky v podobě nižších úrokových sazeb a nižšího daňového zatížení, na straně druhé pak i nové pobídky, kterými se státy na zahraničním trhu v dnešních rozbouřených vodách snaží chytit nový vítr do plachet.

„Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak se v současnosti ochránit před možnými riziky, ztrátou hodnoty majetku i vysokým daňovým zatížením, je změna rezidentury nebo místa podnikání mimo EU,” potvrzuje v komentáři pro Euro.cz ředitel společnosti Zenron Dávid Malcovský.

A zároveň dodává, že nejvhodnějšími státy, kam dnes rezidenturu lze převést, jsou státy Střední a Jižní Ameriky, které jsou odstíněné od současných geopolitických problémů.

„Paraguay je specifická výší investice – povolení k pobytu s následnou možností státního občanství lze získat za 5,5 tisíce amerických dolarů, zhruba 130 tisíc korun. Ekvádor je zase jistotou pro ty, kteří se zatím nechtějí do zahraničí nastálo přesunout – povolení k pobytu totiž platí, i pokud osoba v zemi dlouhodobě nežije,” ilustruje Malcovský na konkrétních příkladech.

Mimo Evropskou unii se navíc už dva roky nachází i Spojené království. Na britské ostrovy se přitom stále dívá mnoho českých firem a jezdí tam pracovat i mnoho samotných Čechů. Jejich počet se po Brexitu sice přirozeně snížil, země pro ně ale stále představuje dostupnou destinaci.

Daň z příjmů fyzických osob ve Velké Británii je ale v některých oblastech velmi odlišná od nastavení v České republice. Například se tam v podstatě nesetkáme se systémem slev na dani tak, jako jej známe u nás. Veškerá daňová zvýhodnění jsou naopak aplikována obdobně jako naše nezdanitelné části základu daně. Celkový systém těchto nezdanitelných částí základu daně dále není příliš rozsáhlý – nesetkáme se zde třeba se snížením daně díky dárcovství krve nebo hypotečnímu úvěru.

Mezi nejvýhodnější daňové ráje pro firmy ale tradičně patří země jako Britské Panenské ostrovy, Bermudy, Kajmanské ostrovy nebo Spojené arabské emiráty. Jejich společnými jmenovateli jsou například:

  • Nulová daň z příjmu právnických osob
  • Nulová daň z kapitálových výnosů generovaných mimo zemi
  • Nulová daň z obratu
  • Nulová daň z přidané hodnoty
  • Nulová daň ze zisku
  • Nulová daň z nemovitosti
  • Nulová darovací daň a další

Pro správné určení daňové rezidentury je poté třeba především zvážit okolnosti, za kterých vznikají poplatníkovy mezinárodní příjmy. Je nutné dbát na vnitrostátní předpisy i na smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Zdanění některých příjmů si totiž mohou nárokovat dva státy, je proto nutné si správné určení daňové rezidentury pohlídat. A poplatník by také neměl opomenout ani zahrnutí zahraničních příjmů do českého daňového přiznání – a to ačkoli již byly zdaněny v zahraničí, v České republice budou vyňaty nebo z nich zaplacená daň bude započtena.

Součástí administrativní zátěže je poté bezpochyby nutnost nechat si vystavit formuláře jako potvrzení o daňové rezidentuře nebo také jednání s pojišťovnou. Může totiž nastat situace, kdy se poplatník bude odhlašovat v jednom státě a přihlašovat k pojištění ve státě druhém.

Celkově lze tedy v této věci doporučit především ohlídání si všech administrativních náležitostí, správné určení daňové rezidentury a poctivé zdanění mezinárodních příjmů včetně zamezení dvojímu zdanění. Ve složitějších případech je pak dobré konzultovat postup například s daňovým poradcem. Poplatník by totiž měl při plánování práce v zahraničí vzít v potaz všechny zmiňované okolnosti a spolu s daňovou zátěží zvážit i to, zda se mu dané kroky vyplatí a jestli je na ně připraven.

Problematika přeshraničního podnikání ve vztahu k DPH a daňovým povinnostem je ovšem z obecného pohledu velmi složitá a nelze ji stručně a jednoduše shrnout. Proto se neváhejte kdykoliv obrátit na naše odborníky, kteří vám pomohu vytvořit řešení na míru – ať už jste OSVČ, podnikatel či firma.

Ke stažení

Zpět na předchozí stránku

Nejnovější příspěvky

Sjednejte si termín schůzky

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Uděluji souhlas s použitím svých osobních a kontaktních údajů pro účely telemarketingu a nabídky služeb společnosti.

Položky formuláře označené * jsou povinné.