Benešovská 34, 101 00 Praha 10 info@zenron.cz Po - Pá 8:30 - 17:00

Blog

Právnické osoby a trestní odpovědnost k 1.12.2016

Podnikání v ČR

Datum 1. ledna 2012 se stalo v prostředí českého trestního práva přelomovým momentem. Začal totiž po stále vzrůstajícím tlaku platit zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Co je jeho podstatou a v čem se bude nyní měnit?

Co obnáší zákon o trestní odpovědnosti právnických osob?

Ten definuje, že trestný čin může spáchat i právě právnická osoba. Upravuje jak hmotnou oblast, tedy podmínky trestní odpovědnosti právnických osob a tresty, popřípadě ochranná opatření, která mohou být uložena právnickým osobám, tak stejně i tu část, jež se věnuje trestnímu řízení proti právnickým osobám. Již v době svého vzniku stihlo toto opatření vzbudit mimořádně kontroverzní reakce a prošlo si za dobu své platnosti hned několika novelami. Ta, která přichází teď není nikterak rozsáhlá. Ovšem znamená zásadní převrat. Co bude jejím obsahem a kdy začne novinka fungovat v praxi?

Co přinese jeho novela?

Tato právní úprava by měla nakonec nabýt účinnosti k 1.12.2016. No­velou č. 183/2016 Sb. se poslanci ve Sněmovně zaobírali hned dvakrát, neboť senátoři ji poslancům vrátili s pozměňovacím návrhem. Poslanci nicméně nakonec Senát definitivně přehlasovali a novela tak začne platit v původní navržené verzi. Nyní by se měla zcela proměnit koncepce, která definuje, co je trestným činem, za nějž může být právnická osoba postižitelná. To je i jeden z důvodů, proč zákon v podstatě od momentu, kdy vstoupil v platnost, provází značná kritika. Bylo potřeba jeho předmět zpřesnit, respektive okruh definovaných trestných činů rozšířit. Ve hře bylo několik možných variant, jak to udělat. Nově se tedy v zákoně objeví tzv. negativní výčet.

Co to znamená v praxi? V příslušné právní úpravě nebude již exaktně jmenováno, za které trestné činy má být právnická osoba postižena. Ta může být naopak nově trestně stíhána za veškeré trestné činy s výjimkou těch taxativně vyjmenovaných, kterých bude celkem jednadvacet. Což znamená, že právnická osoba podle nové právní úpravy bude moci být trestně stíhána i například za přečiny proti životu a zdraví. To je oblast, kterou dosud řešit nikterak nemusela. Tím dalším nově vymezeným okruhem se stane i porušení povinností při správě cizího majetku a celá řada dalších, mimo jiné i trestný čin pomluvy.

Zásadní změny se dotknou rovněž koncepce přičitatelnosti, kdy už nebude záležet na tom, zda byl trestný čin spáchán jménem právnické osoby, ale výlučně na tom, zda byl spáchán v jejím zájmu či v rámci její činnosti. A rozšíření dozná i okruh trestných činů spáchaných v cizině. Budou za ně nyní nést zodpovědnost i ty právnické osoby, které nemají sídlo v České republice.

Proč nově navržené znění zákona vyvolává také protichůdné reakce?

Ani stávající znění se však nevyhnulo rušným diskusím. Nejvíce jich bylo kolem jedné konkrétní pasáže. A to kolem té, která říká, že společnost bude moci být trestní odpovědnosti zbavena za těch okolností, vynaloží-li veškeré úsilí, aby spáchání protiprávního jednání zabránila. Již senátoři prosazovali vypuštění této klauzule, avšak mezi poslanci s tímto záměrem neuspěli.

Výklad výše jmenované formulace bude především záležet na tom, jak s novým zákonem naloží konkrétní soud. Patrně pak budou pro dokazování klíčové nejrůznější interní dokumenty, jako jsou například etické kodexy. Nicméně jejich podoba není nikde závazně definována. Tato změna podle některých kritických hlasů povede k tomu, že právnická osoba se své trestní odpovědnosti jednoduše zbaví.

Novela má však i své zastánce, kteří ji považují za krok kupředu. Vzhledem k tomu, že v prvním roce platnosti nového zákona bylo zahájeno trestní stíhání vůči dvaceti subjektům a za dva roky se pak rozběhla pouhá stovka trestních stíhání, nastalé změny by měly přinést především širší praktickou využitelnost zákona.

Ke stažení

Zpět na předchozí stránku

Nejnovější příspěvky

Sjednejte si termín schůzky

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Uděluji souhlas s použitím svých osobních a kontaktních údajů pro účely telemarketingu a nabídky služeb společnosti.

Položky formuláře označené * jsou povinné.