Benešovská 34, 101 00 Praha 10 info@zenron.cz Po - Pá 8:30 - 17:00

Služby

Deoffshorizace

Zenron Consulting

Deoffshorizace

Chcete pomoci s navrácením majetku či financí z offshore oblasti?

Dvě veličiny, které nezastavíte. Plynoucí čas a rychlost měnící se legislativy, obzvlášť pak v mezinárodním podnikatelském prostředí. Mezinárodní firemní struktura, která pro Vás mohla být výhodná před pár lety či měsíci, může být nyní hlavní hrozbou pro bezpečí vašeho kapitálu a majetku.

Pomůžeme Vám efektivně ochránit, případně navrátit kapitál ze zahraničí, z offshore struktur

Podnikatelé a české firmy jsou nuceni reagovat na přísnější opatření, zavádění nových regulací a optimalizovat tak své holdingové a daňové struktury. Mít vázán majetek výhradně v zahraničí už nemusí být dnes tak výhodné, jako dříve. Velké mezinárodní instituce, jako Evropská unie a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) aktivně prosazují větší transparentnost v mezinárodním podnikání. Vznik konkrétního akčního plánu a řady směrnic tak způsobují, že podnikání, ve dříve výhodných offshore destinacích, už nepřináší takové benefity. Pokud si nedokážete důsledně ohlídat neustále probíhající změny v mezinárodním právu, může tomu být právě naopak. Nevědomky tak můžete vystavovat Vaše finance a aktiva riziku zmrazení.

Nové heslo bank zní: KYC, aneb důkladně poznej svého klienta

V řadě destinací již došlo k prolomení bankovního tajemství, a to i v zemích, které dříve umožňovaly anonymitu vlastnictví. Banky dnes mají povinnost důkladně znát své klienty a účastnit se výměny informací mezi jednotlivými státy a významnými finančními institucemi. Zároveň je důležité, aby země, kde je váš majetek vázán, měly uzavřenou smlouvu s Českou republikou o zamezení dvojího zdanění. V opačném případě můžete při vyplácení dividend zaplatit až 35 % srážkovou daň.

Banky a instituce chtějí důkladně znát vás, a na kolik jste si jistí, že vy znáte aktuální, mezinárodní a právě platnou legislativu své mezinárodní podnikatelské struktury

  • Nakolik naplňuje vaše původní motivy pro její založení
  • Zdali stále splňuje vaše požadavky pro zachování bankovního tajemství a anonymitu
  • Jaké daňové regulace na sebe nově nabalila
  • Za jakých podmínek a zdali vůbec stále platí její výhodnost o zamezení dvojího zdanění
  • Na kolik je efektivní pro ochranu majetku a zavádění flexibilních, rychlých změn

Jak si vybrat spolehlivého partnera ve věci holdingových a daňových struktur? To je otázka, kterou řeší stále více firem. Je pro vás podnikání v zahraničí stále výhodné? Více se o de-offshorizaci dozvíte v našem podcastu.

Typické situace, které jsme již pomohli klientům úspěšně zvládnout

  • Blokace financí v zahraniční bance, mediace celého procesu s cílem uvolnění a navrácení
  • Navýšení daňové zátěže v podobě srážkových daní z důvodu vstupu nových regulací, ztráta výhod zamezení dvojího zdanění
  • Ztráta bankovního tajemství, prolomení díky nové legislativě, nastavení nového rámce
  • Poškození reputace, poškození značky, ošetření důvěrných informací a důsledná eliminace rizik v budoucnosti
  • Přehodnocení důsledné správy a inovace celé struktury, eliminace rizik daňových, finančních, reputačních, personálních a tak i existenčních

Ke stažení

Zpět na předchozí stránku

Nejnovější příspěvky

Sjednejte si termín schůzky

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Uděluji souhlas s použitím svých osobních a kontaktních údajů pro účely telemarketingu a nabídky služeb společnosti.

Položky formuláře označené * jsou povinné.