Benešovská 34, 101 00 Praha 10 info@zenron.cz Po - Pá 8:30 - 17:00

Služby

Compliance poradenství

Zenron Legal

Compliance poradenství

Co znamená compliance poradenství

Compliance má za cíl nastavit interní procesy tak, aby byly v souladu danými pravidly. Compliance proces hlídá trestněprávní odpovědnost, ale i dodržování postupů v souladu s pracovním a smluvním právem. Zabývá se diskriminací, šikanou, korupcí, ochranou osobních údajů, praním špinavých peněz a další problematikou.

Kontroly dodržování předpisů

Porušení pravidel, která jsou dána zákony, vyhláškami a předpisy jsou postihována velmi vysokými pokutami a mohou skončit soudním řízením.

Dodržování pravidel je kontrolováno celou řadou orgánů a institucí. Externí compliance poradce je účinnou prevencí, jak projít kontrolami bez sebemenších potíží a negativních zjištění.

Renomovaná kancelář ZENRON Consulting a její zkušený právní tým Vám pomůže se správným nastavením pravidel a proškolí Vaše zaměstnance, aby bylo sníženo riziko trestní odpovědnosti a nejrůznějších sankcí.

Poškození dobrého jména společnosti nebo únik informací znamená škodu, kterou často nejde ani vyčíslit penězi. Obraťte se na tým našich odborných pracovníků a rizikům předcházejte!

Kontrolní orgány v ČR:

 • Česká obchodní inspekce
 • Česká národní banka
 • FAU Ministerstva financí
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • a řada dalších

Podnikatelské prostředí je náročný terén. Musíte zvítězit nejen nad konkurencí, ale také nad mnoha legislativními předpisy, vyhláškami a nařízeními. Sledování změn v této oblasti je velmi časově náročné. S naším poradenstvím budete podnikat bez obav.

Proč externí compliance poradenství od ZENRON Consulting?

Odborná poradenská firma se postará o to, aby identifikovala ve společnosti všechny činnosti, které podléhají externím kontrolám pravidel.

Prověří, zda dochází k dodržování legislativních a jiných nařízení a doporučí postup k optimalizaci interních procesů. Zároveň se postará o kontrolu smluvní dokumentace, případně vypracuje novou.

Compliance poradce se bude starat o pravidelné školení Vašich zaměstnanců, bude monitorovat legislativní změny, které se dotýkají Vašeho předmětu podnikání a pravidelně Vás informovat. Minimalizujete rizika sankcí ze strany kontrolních orgánů za porušení legislativních no­rem.

Spoluprací s externí compliance poradenskou agenturou ZENRON Consulting získáte

 • Interní provoz organizace v souladu s právními předpisy
 • Tvorbu vnitřních předpisů
 • Opatření proti praní špinavých peněz
 • Dodržování předpisů v oblasti lidských zdrojů
 • Školení zaměstnanců (eliminace negativních jevů jako diskriminace a šikana)
 • Plnění povinností ve vztahu k zákazníkům nebo klientům
 • Kontrolu smluvní dokumentace
 • Asistenci při kontrolách dozorových orgánů
 • Další služby compliance poradce

Nezávislá poradenská firma ZENRON Consulting, s týmem svých právníků a konzultantů, Vám může být nápomocna nejen v běžné podnikatelské činnosti, ale také v případě, kdy se chystáte k registraci nové společnosti nebo získání nejrůznějších povolení a licencí.

Získat například licenci pro obchodování s cennými papíry, pro poskytování nebankovních půjček nebo investičních zprostředkovatelů není snadné. Compliance poradce Vás může v řízení zastupovat a postarat se o bezproblémový průběh celého procesu.

Ke stažení

Zpět na předchozí stránku

Nejnovější příspěvky

Sjednejte si termín schůzky

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Uděluji souhlas s použitím svých osobních a kontaktních údajů pro účely telemarketingu a nabídky služeb společnosti.

Položky formuláře označené * jsou povinné.