7 Whitechapel Road, office 410, E1 1DU London info@zenron.cz Mon - Fri 8:30 - 17:00

Company Establishment

Založte si firmu v zahraničí

Není žádným tajemstvím, že podnikatelské prostředí v České republice není zdaleka ideální – špatná vymahatelnost práva, stále větší počet výkazů pro státní správu, korupce a šikana podnikatelů od úředníků vedou k tomu, že stále více českých firem přesouvá své sídlo do zahraničí.

Nejčastější důvody pro vstup do offshore podnikání:

  • anonymizace vlastnictví
  • finanční – daňová optimalizace
  • snížení byrokracie
  • posílení brandu

Finanční důvod – vstupem do offshore podnikání, se dá podstatně nastartovat daňová optimalizace, díky populárním destinacím můžete reálně dosáhnout zhruba na poloviční až desetinnou úroveň zdanění než v ČR.

Není to však důvod zdaleka jediný. Dalším důvodem k přesunu může být snaha o anonymizaci vlastnictví a ochrana soukromí majitelů firmy (za tímto účelem se využívá například společností v USA, Belize nebo v dalších destinacích).

Dalším důvodem je nejčastěji požadavek na snížení byrokratické zátěže společnosti – podnikatelé se chtějí zbavit nadměrných povinných administrativních úkonů. Jsou destinace které jsou v těchto otázkách přívětivější než ČR.

Dalším důvodem, je pak posílení brandu firmy a následný růst společnosti na globální trh.

Pozor: ne každé založení firmy v zahraničí a následná fakturace na ni automaticky znamená, že je toto řešení automaticky legální – při nevhodném řešení, by zvolené kroky mohly být kvalifikovány jako daňový únik. To, že firma optimalizuje výši daňového plnění, rozhodně není tím stejným případem, jako když daně neplatí a nezákonně se jim vyhýbá.

Cílem optimalizace je minimalizovat výši daňové povinnosti v rámci legálních cest.

Jak chytře využít výhod podnikání přes zahraniční společnosti, a přitom postupovat naprosto v souladu s platnými zákony České republiky a EU? Rádi vám poradíme! Máme dlouholeté zkušenosti s hledáním řešení pro různé typy firem a najdeme optimální model vhodný i pro vás.

Míst, odkud se dá podnikat, je opravdu hodně – vyberte si z 64 destinací tu, co vám nejlépe vyhovuje! Každý stát má pro podnikatele připravený jiný balík výhod.

Zahraniční destinace se dají podle typu výhod, které podnikatelům přinášejí, rozdělit na onshore a offshore. Za onshore země jsou považovány země, převážně se nacházející v Západní Evropě, které nabízejí stabilnější právní prostředí a nižší míru zdanění, než je tomu v ČR. Tyto země vyžadují od svých rezidentů vedení účetnictví, podávání daňových přiznání a platbu daní. Obvykle se mezi ně řadí Velká Británie, Nizozemí, Švýcarsko, Lucembursko, Malta nebo USA. Offshore země naproti tomu vyžadují od svých rezidentů minimum výkazů a poplatků (zpravidla firma platí pouze fixní roční poplatek, nezávislý na výši obratu), většinou není potřeba ani vést účetnictví. Na druhou stranu, zatímco sídlo v onshore destinacích zpravidla důvěryhodnost firmy v očích obchodních partnerů zvyšuje, při sídlení v offshore zemích je tomu naopak. Typickými zástupci offshore zemí jsou například Seychelly, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Gibraltar, Bahamy nebo Belize.

Existují také různé modely toho, jak řídit společnost

První možností je využít zprostředkova­telských služeb jednorázově při založení firmy a bankovního účtu, a pak už nechat zajištění další administrativy jako je zasílání výkazů nebo komunikace s úřady na jednateli nebo jiném interním pracovníkovi.

Další možností je například využít hotové (ready-made) společnosti, která už má za sebou určitou historii, připravenou dokumentaci a její správu outsourcovat na specialistu, který vyřizuje všechny potřebné operace na úřadech (podobně, jako když se používá externí firma na mzdy nebo účetnictví).

Samozřejmě i při využití těchto služeb má klient svou firmu plně pod kontrolou a má plnou moc k veškerým právním úkonům, kterou může dále udělovat.

Mezi těmito modely existuje samozřejmě ještě řada variabilních nastavení, která se dají individuálně vyladit – rádi vám poradíme s hledáním modelu, vhodným přesně pro vaše účely.

Nabízíme založení a správu firem v těchto lokalitách


Contact us

Before making a final decision that will impact your business and life, invest an hour of your time.

Let's meet over a cup of coffee, for a consultation at our place. Choose a branch and book a visit time. We will confirm the meeting by e-mail or by phone.

The consultation is a paid service, the standard hourly rate is EUR 80/h + VAT, unless otherwise agreed in the contract. The provider charges a payment for every 15 minutes started.

Call us...

Address: 7 Whitechapel Road, office 410, E1 1DU London, UK

E-mail: info@zenron.cz

Telephone: +44 2080 890917

Mon - Fri 8:30 - 17:00

Directions

...or write to us

By submitting the form I consent to the processing of personal data.

I consent to the use of my personal and contact information for the purposes of telemarketing and the company's services.

Form fields marked * are required.

© ZENRON Service LTD 2014-2022.

This website does not provide legal or tax advice and should not be construed as either. Information may not be accurate or up to date. You rely on it at your own risk and we do not accept legal responsibility for it.