Benešovská 34, 101 00 Praha 10 info@zenron.cz Po - Pá 8:30 - 17:00

Blog

Regulace anonymizovaného vlastnictví akcií (2012)

Podnikání v ČR

Vláda schválila návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností. Zákon reguluje anonymizované vlastnictví akcií tak, aby orgány státní správy a orgány činné v trestním řízení mohly identifikovat akcionáře společnosti. Nová právní úprava přispěje ke zprůhlednění obchodních vztahů a k omezení prostoru pro možnou korupci.
Vláda na svém dnešním zasedání (30.5.2012) schválila návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností, jehož předkladatelem bylo ministerstvo spravedlnosti. Zákon reguluje anonymizované vlastnictví akcií tak, aby orgány státní správy a orgány činné v trestním řízení mohly identifikovat akcionáře společnosti. Nová právní úprava přispěje k zprůhlednění obchodních vztahů a k omezení prostoru pro možnou korupci.
Nový zákon stanovuje pro akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele povinnost zvolit si mezi různými prostředky transformace listinných akcií na majitele, a to mezi změnou na akcie na jméno, imobilizací (fyzickou úschovou v bance, kde bude veden účet na akcionáře) nebo tzv. zaknihováním (registrací) u centrálního depozitáře.
„Cílem těchto opatření je umožnit identifikovat akcionáře v jakémkoliv okamžiku. Možnost výběru dává větší prostor akciovým společnostem a dává možnost minimalizovat náklady na transformaci,“ uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Ministerstvo spravedlnosti si od nového zákona slibuje, že navrhovaná opatření omezí možnost nelegálních výnosů z trestné činnosti.

Zákon omezuje anonymní vlastnictví akcií na majitele, nicméně akcie na majitele jako formu nezakazuje. Návrh současně zavádí povinnost akcionářů držících listinné akcie na jméno zřídit si pro účely výplaty dividendy účet u bankovní instituce tak, aby bylo možné ověřit identifikaci akcionáře prováděnou samotnou společností, ale též sledovat tok dividend a jiných peněžitých plnění ve prospěch daného akcionáře.

Číslo bankovního účtu bude povinnou náležitostí seznamu akcionářů a akciová společnost bude mít povinnost tyto údaje poskytnout orgánům činným v trestním řízení za stejných podmínek, jako údaje o akcionáři poskytuje centrální depozitář podle zákona o podnikání o kapitálovém trhu.

Při přípravě zákona se ministerstvo spravedlnosti inspirovalo příkladem z Rakouska, kde akcie na majitele mohou být vydávány, jsou ale registrovány na akciovém účtu, jehož vlastník je znám.

Zdroj: 30.5.2012 – Petra Hrubá, tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti

Ke stažení

Zpět na předchozí stránku

Nejnovější příspěvky

Sjednejte si termín schůzky

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Uděluji souhlas s použitím svých osobních a kontaktních údajů pro účely telemarketingu a nabídky služeb společnosti.

Položky formuláře označené * jsou povinné.