Benešovská 34, 101 00 Praha 10 info@zenron.cz Po - Pá 8:30 - 17:00

Služby

Akvizice, fúze podniků (M&A)

Zenron Legal

Akvizice, fúze podniků (M&A)

Za úspěšnou akvizicí stojí správné načasování a zhodnocení všech souvisejících aspektů.

Vždy se jedná o celistvý projekt při němž je potřeba zhodnotit ekonomické, právní a daňové dopady na chod podniku. Zejména daňové otázky mohou značně ovlivnit celou transakci. Konsolidace a restrukturalizace jednoznačně vykazují rostoucí trend nejen v Evropě.

Nabízíme řešení v podobě specializovaných služeb při provádění akvizic, fúzí, prodeji nebo restrukturalizaci podniků. Našimi klienty jsou firmy a investoři, fondy rozvojového kapitálu (Private Equity).

Abychom mohli uspokojit i ty nejnáročnější mezinárodní investiční skupiny a podniky, spolupracujeme s týmem odborníků, úzce vyprofilovaných na jednotlivé sektory podnikání, v různých zemích tak, abychom zajistili flexibilitu, kvalitu a odbornost při realizaci celé transakce.

Nejsme sektorově ani územně vyhraněni, čímž jsme velmi flexibilní. Působíme prostřednictvím Zenron and Associates v dalších 18 zemích Evropy, západní Afriky a jižní Asie zaměřené právě na akvizice a fúze (M&A) a Private Equity (PE).

Co od nás získáte?

Společně Vám přineseme řešení, prostřednictvím našich pevných vazeb a rozsáhlé sítě zkušených mezinárodních odborníků v realizaci poradenských služeb a transakcí M&A (fúze a akvizice) jak pro kupující tak i prodávající stranu.

Pro kupujícího je podstatná a jednoznačná identifikace silných a slabých stránek, možných hrozeb a příležitostí této transakce. Kupující tak získává konkurenční výhodu díky rychlosti, účinnosti, efektivitě a ověření a podtrhuje tak své výhradní postavení.

Kupující, z titulu své vyjednávací pozice, musí získat podrobné, jednoznačné informace, týkající se cílové společnosti a případně identifikovat potencionální součinnost. Podniky jsou často prodávány formou organizované aukce. Na to je potřeba být velmi dobře informačně a fakticky připraven.

Portfolio služeb Akvizice a Fúze (M&A)

  • Akviziční strategie
  • Daňová modelace
  • Struktura transakce
  • Asistence při prodeji
  • Poakviziční integrace
  • Vyhledání, prověření vhodného partnera (Research, Due Dilligence)
  • Ocenění a příprava společnosti či její divize, část podniku
  • Před investiční prověrka pro kupujícího
  • Před investiční prověrka pro prodávajícího
  • Poradenství ohledně smlouvy o koupi a prodeji

Ke stažení

Zpět na předchozí stránku

Nejnovější příspěvky

Sjednejte si termín schůzky

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Uděluji souhlas s použitím svých osobních a kontaktních údajů pro účely telemarketingu a nabídky služeb společnosti.

Položky formuláře označené * jsou povinné.